Typ av personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter är sådan information som kan identifiera dig som person, till exempel din e-postadress, ditt namn eller ditt telefonnummer.

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. 

Vi samlar in hur besökare använder webbplatsen och information om dina webbläsarinställningar. Denna information används för att utveckla webbplatsens funktioner och ge en bra upplevelse av webbplatsen.

Syfte med behandling av personuppgifter

Din information hjälper oss att ge dig effektivare kundservice / support samt att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Hantering av personuppgifterna

Vi säljer inte, handlar med eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part.

Behandling av personuppgifter vid felanmälan och kontaktformulär på vår webbsida

I samband med felanmälan och andra formulär på vår hemsida efterfrågar vi vissa personuppgifter. Vi använder personuppgifterna för att kunna kontakta dig gällande ärendet och tillhandahålla en effektiv kundservice / support. De personuppgifter vi behandlar är information som du aktivt tillhandahåller oss via formulären.

Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till de personer som behöver behandla personuppgifterna som en del av sitt arbete.

Genom att skicka formulären godkänner du vår integritetspolicy.

Hur länge vi behåller din personliga information

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser och vid behov enligt lagstadgad lagringstid.

Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med IEAB.

Rättslig skyldighet: IEAB sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

När det inte längre finns ett syfte eller en laglig skyldighet att lagra personuppgifterna, raderas eller anonymiseras dem.

Vilka rättigheter har du?

  • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, syftet med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
  • Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.
  • I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
  • Du har rätt att i vissa fall kräva att IEAB:s behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.
  • Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
  • Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna längst ner i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Om du, i syfte att utöva ovannämnda rättigheter, väljer att kontakta oss via brev vill vi därför vänligen be dig skicka med en kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet. Om du istället väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig vänligen att scanna in din id-handling tillsammans med din underskrift.

Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att IEAB:s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.

  • Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte den aktuella webbplatsen.

  • Den andra typen av cookies kallas sessions-cookies och lagras enbart tillfälligt. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookie-filen temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessions-cookies lagras inte under en längre tid på din dator utan försvinner alltid när du stänger din webbläsare.

Tredjepartscookies

Begreppet tredjepartscookies betyder att cookien kommer från en tredje part. Det är leverantörer som kan komma att placera cookies på din enhet för vår räkning när du besöker webbplatsen. Detta är för att göra det möjligt för dem att leverera de tjänster de tillhandahåller.

Vilken typ av cookie används på denna webbplats?

På vår webbplats används en tillfällig sessioncookie samt tredjepartscookies från Google för att samla in statistik i syfte att förstå hur webbplatsen används och för att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Cookies innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Vi rekommenderar därför att du tillåter cookies – det är helt tryggt att surfa på vår hemsida.

Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare.

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då att publicera ändringarna på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 28 nov 2019.

Kontakta oss

Om du undrar något angående vår integritetspolicy, dina rättigheter eller hur vi använder dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

Adress:
Stekelgatan 5A
212 23 Malmö

Telefon: 040-22 44 22

E-post: 

Kontakt

IEAB Installationsentreprenören AB
Stekelgatan 5A
212 23 Malmö

Leveransadress: Stekelgatan 5C

Telefon: 040-22 44 22
E-post:

Förfrågningar:

Byggregler

Boverket logo

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd.

Vi arbetar enligt Boverkets byggregler.

Läs mer på Boverkets hemsida →