IEAB konstruerar alla totalentreprenader inom ventilation.

Vår styrka är att vi sitter i samma byggnad med både inköp och projektledning, vilket innebär att vi kan göra kostnadseffektiva lösningar.

Med den senaste BIM-tekniken skapar vi bra modeller för kalkyl, kollisionshantering och produktion såsom logistik och utförande. All konstruktion sker i 3d vilket gör det möjligt att visualisera, granska och utvärdera projektet redan i planeringsstadiet.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

En inblick hos projekteringsavdelningen

Kontakt

IEAB Installationsentreprenören AB
Stekelgatan 5A
212 23 Malmö

Leveransadress: Stekelgatan 5C

Telefon: 040-22 44 22
E-post:

Förfrågningar:

Byggregler

Boverket logo

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd.

Vi arbetar enligt Boverkets byggregler.

Läs mer på Boverkets hemsida →