Vi har blivit utsedda till Gasellföretag av Dagens Industri i år. Det innebär att vi är ett av Sveriges snabbast växande företag och har mer än fördubblat vår omsättning de senaste fyra åren.

IEAB är ett gasellföretag

I Sverige finns omkring en halv miljon aktiebolag och färre än 0,5 procent av dessa bolag blir gaseller.

Av alla spännande saker som händer hos oss är gasellutmärkelsen definitivt en fjäder i hatten att vara stolt över.

Vi är naturligtvis väldigt glada över denna fina utmärkelse och skulle vilja tacka Dagens Industri och alla som har varit delaktiga i vår spännande resa.

Tre gaseller ger fler jobb än fyra elefanter

Ett Gasellföretag är ett snabbväxande företag som skapar många nya jobb och har en sund och stabil tillväxt, till skillnad från ekonomins elefanter som måste effektivisera och istället minskar sysselsättningen. Vårt framgångsrecept? Troligtvis en kombination av många olika parametrar. Bland annat våra värderingar, företagskultur och familjeanda som genomsyrar hela IEAB.

Kriterier för att bli Gasellföretag:

  • En omsättning som överstiger 10 Mkr
  • Minst tio anställda
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser

Kontakt

IEAB Installationsentreprenören AB
Stekelgatan 5A
212 23 Malmö

Leveransadress: Stekelgatan 5C

Telefon: 040-22 44 22
E-post:

Förfrågningar:

Byggregler

Boverket logo

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd.

Vi arbetar enligt Boverkets byggregler.

Läs mer på Boverkets hemsida →