IEAB har flyttat

IEAB har flyttat till nya lokaler:

Stekelgatan 5A

212 23 MALMÖ

Leveransadress: Stekelgatan 5C

Vi bygger nytt och flyttar i september

Fasad ny 1

I september flyttar vi till egna lokaler.

Kontakt

IEAB Installationsentreprenören AB
Stekelgatan 5A
212 23 Malmö

Leveransadress: Stekelgatan 5C

Telefon: 040-22 44 22
E-post:

Förfrågningar:

Byggregler

Boverket logo

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd.

Vi arbetar enligt Boverkets byggregler.

Läs mer på Boverkets hemsida →