IEAB utför service och förebyggande underhåll av alla ventilationssystem.

Regelbunden service ger dig en rad fördelar:

  1. Maximal prestanda och förlängd livslängd

    Service av ventilation håller installationen på maximal prestanda och förlänger livslängden på anläggningen.

  2. Förhindrar haverier och onödigt slitage

    Regelbunden service bidrar till att förhindra haverier och onödigt slitage på systemet.

  3. Sänker energiförbrukningen

    Byte av filter, rengöring av kanaler och kontroll av mekaniska delar bibehåller anläggningens prestanda, funktion och minimerar energiförbrukningen.

Vill du veta mer om service och förebyggande service av ert ventilationssystem?
Kontakta oss idag.

Kontakt

IEAB Installationsentreprenören AB
Stekelgatan 5A
212 23 Malmö

Leveransadress: Stekelgatan 5C

Telefon: 040-22 44 22
E-post:

Förfrågningar:

Byggregler

Boverket logo

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd.

Vi arbetar enligt Boverkets byggregler.

Läs mer på Boverkets hemsida →